Hur ansöker jag och hur blir jag antagen?

Hur ansöker jag och hur blir jag antagen?


2024-01-10

Vi får ofta frågor om hur man ansöker till våra Yrkeshögskoleutbildningar och ännu oftare frågor om hur man kan bli antagen.

Ansökan till våra utbildningar sker genom att du registrerar dig och de utbildningar du vill söka på yh-antagning.se. När du registrerat en utbildning så måste du även ladda upp en del dokument för att styrka din behörighet. Giltiga dokument är:

  • betyg från gymnasiet (inscannat eller fotograferat men också underskrivet)
  • arbetsgivarintyg
  • arbetsbeskrivningar
  • betyg från folkhögskola (inscannat eller fotograferat men också underskrivet)
  • betyg från universitet, högskola och yrkeshögskola, dvs eftergymnasiala studier (inscannat eller fotograferat men också underskrivet)

Det vi inte accepterar det är egna utdrag från antagning.se eller liknande. Om du skickar in en studieplan från gymnasiet så behöver denna vara underskriven av exempelvis rektor eller skoladministratör.

Om du anses vara behörig (behörigheten skiljer sig åt på våra utbildningar) så kallas du till ett urvalstest. För alla utbildningar utom våra lokförarutbildningar så är detta det enda momentet för att vara med i urvalet. För våra Lokförarutbildningar så är det första urvalstestet det första momentet i processen.

När alla tester är genomförda skapas en urvalslista där de med högst poäng blir antagna och där alla övriga som är behöriga hamnar på en reservplats. Cirka 2,5-3 månader innan utbildningsstart får du ett besked om du är antagen eller ej.

TCC Sverige AB

Växlarevägen 25, 170 63 Solna

010-682 32 00

yh@tcc.se

www.tccacademy.se

TCC, en del av Train Competence Group AB