Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar


2024-01-10

Undrar du äver antagning? Hur fungerar urvalet för lokförarutbildningen? Går det att söka utbildning med utländska betyg?

Här har vi försökt att spara vanligt ställda frågor. Kolla gärna igenom dessa så kanske du får ett snabbt svar på din fundering.

Allmänna frågor

GDPR infördes samtidigt i hela EU och ger ett utökat skydd för dig som privatperson. Vi vill nedan kort informera dig som sökande till våra utbildningar om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi sparar endast de uppgifter som är relevanta för din ansökningsprocess, samt de uppgifter som Transportstyrelsen kräver enligt de bestämmelser som gäller för säkerhetsklassat arbete på järnvägen. När du ansöker till någon av våra utbildningar godkänner du att vi får hantera dina personuppgifter i samband med ansökan samt under utbildningstiden. Du kan alltid begära att vi raderar dina personuppgifter efter avslutad ansökningsprocess och avslutad utbildning via mejl till yh@tcc.se.

 

TCC har tyvärr inga bostäder på utbildningsorterna. Vänd dig till bostadsförmedlingen i respektive kommun.

Även under dina LIA-perioder (praktik) måste du som studerande lösa boende själv.

Nej, det kan du inte.

Högskoleprov eller högskoleutbildningar ger ingen särskild prioritering.

Frågor om Lokförarutbildningen

Ja, du kan få använda dina, kompletta, tidigare resultat i tre år, därefter behöver du börja om urvalsprocessen.

Glöm inte att meddela oss via yh@tcc.se om att du vill tillgodogöra dig tidigare resultat. Meddela även vilket år du genomförde processen.

För att få vistas och arbeta i spårområde är det ett krav att du bär varselkläder motsvarande standarden EN 471 klass 3.
En varselväst, som uppfyller dessa krav, måste du skaffa själv.

Många tågoperatörer/järnvägsföretag har kläder/uniform som den studerande får låna.
Under utbildningen kommer du att vistas utomhus i alla väder, därför behöver du kläder anpassat efter detta.
TCC rekommenderar att du har oömma och bekväma kläder, stadiga och halksäkra skor. Handskar och öronproppar är inget krav, men mycket bra att ha med sig.

Nej, det kan du inte. Då processen på vissa punkter skiljer sig åt mellan de olika utbildningsanordnarna så behöver du genomföra en ny urvalsprocess hos oss.
Detsamma gäller hos de andra utbildningsanordnarna.

Kraven på Lokförare regleras i lagen TSFS 2011:725 och i förordningen TSFS 2011:61, dessa hittar du på Transportstyrelsens hemsida. Läs mer via länken nedan.

Hälsokrav för lokförare - Transportstyrelsen

Behovet av utbildade lokförare kommer att vara stort flera år framåt.

Antalet kursplatser bestäms av Myndigheten för Yrkeshögskolan i samråd med branschen, därför varierar antalet kursplatser. I de utvärderingar som görs har 90 - 95% av de studerande i varje utbildning arbete inom järnvägssektorn ett år efter examen.

Nej, är det korta svaret på den frågan.

TCC är beroende av de praktikplatser vi får av tågoperatörerna/järnvägsföretagen. Vi för en kontinuerlig dialog med branschen om behov och tillgång på praktikplatser. Av olika skäl kan inte en viss operatör på en viss ort alltid ta emot elever. Vi försöker i möjligaste mån att ta hänsyn till elevernas önskemål, men du måste räkna med att hela eller delar av praktiktiden kommer att göras på annan ort än studieorten.

Du måste själv ordna boende på orten för praktiken, TCC har inga studentrum eller liknande. Du måste själv stå för ev. merkostnader under LIA: n, som t ex resor till och från praktikorten. Du kan även söka extra studiemedel för dessa fördyrade omständigheter.

En stor del av utbildningen är praktik, så kallat Lärande i Arbete (LIA). Under LIA är du ute och kör hos något järnvägsföretag tillsammans med en handledare. Du följer din handledares schema, vilket kan innebära tjänstgöring alla dagar, dygnet runt. LIA-perioderna är en mycket viktig del av utbildningen.

Eftersom lokförarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning är den kostnadsfri när det gäller självaste utbildningen. Däremot får du betala för ditt studiematerial och dina studieverktyg så som dator. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du ansöker hos CSN (Centrala Studiemedelsnämnden). Du kan även ansöka om extra studielån om du tex får ökade omkostnader för resor eller boende i samband med utbildningen, detta gäller främst LIA. Eftersom du inte är anställd av någon tågoperatör/ järnvägsföretag utgår ingen lön eller annan ersättning. Detta gäller hela utbildningen, både teori och praktikavsnitten.

Varje studerande är själv ansvarig för att ordna så att man har tillgång till en dator eller läsplatta under hela utbildningen. I princip all kunskapskontroll görs genom digitala prov. När proven genomförs sker det i en programvara som låser ner den enhet där provet görs, och alla studerande är skyldiga att installera anvisade nedlåsningsprogram på den enhet som den studerande väljer att använda vid proven. Du kommer att få instruktioner om vilka program som ska installeras i samband med att utbildningen startar. Vid behov kan du även få hjälp med själva installationen. Dessa nedlåsningsprogram fungerar dock inte på alla operativsystem, och du ansvarar själv för att ordna så att du vid alla prov har tillgång till en dator eller läsplatta med något av följande operativsystem:

  • Windows PC
  • MacOS
  • iPadOS (endast på iPad)
  • Chromebook (förutsätter att du alltid har den senaste versionen av chromeOS installerad)

Om du har en dator med Windows S är det möjligt att installera nedlåsningsprogrammen om ändringar görs i säkerhetsinställningarna. Är du osäker på hur du ska göra kan du få hjälp när utbildningen startar.
Observera att nedlåsningsprogrammen inte fungerar i en Android-enhet eller på Windows SE. Om du huvudsakligen använder en Android-enhet eller Windows SE behöver du alltså ordna så att du har tillgång till en annan enhet enligt ovan när det är dags för prov.

All kurslitteratur, exklusive föreskrifter och myndighetsinformation, tillhandahålls eller säljs av TCC i ett paket med allt behövligt material. Detta görs för att du som studerande skall komma undan så billigt som möjligt men också för att förbättra dina chanser att klara av utbildningen. Betalning sker mot faktura från TCC, som skickas ut en tid efter kursstart och registrering.

Under utbildningen tillhandahålls majoriteten av allt utbildningsmaterial via en digital lärplattform dit alla studerande får inloggningsuppgifter i samband med utbildningsstarten. Föreskrifter och annan myndighetsinformation som ingår i utbildningen kommer du själv att få ladda ner från respektive myndighets hemsida. De studerande ansvarar själva för denna del av kurslitteraturen, men läraren hjälper förstås till om någon har svårt att hitta rätt dokument. Föreskrifter och myndighetsinformation går också att beställa i en tryckt version från respektive myndighet om någon av de studerande föredrar detta.

Lokförarutbildningen är en intensiv utbildning med en hög studietakt. Man måste räkna med att lägga ner 40 timmar/vecka på sina studier.

TCC: s lokförarutbildning är en yrkeshögskoleutbildning. Efter utbildningen får du söka anställning hos en tågoperatör/järnvägsföretag. Anställningen inleds med en företagsspecifik utbildning. Längden på den interna utbildningen varierar beroende på vilket företag du har fått anställning hos.

Du behöver inte ha gått någon teknisk utbildning för att bli lokförare.

Den tekniska kunskap du behöver får du under utbildningen, antingen hos TCC eller hos den tågoperatör/järnvägsföretag som du börjar arbeta hos.

TCC Sverige AB

Växlarevägen 25, 170 63 Solna

010-682 32 00

yh@tcc.se

www.tccacademy.se

TCC, en del av Train Competence Group AB